“12​ เคล็ดลับ​ ที่ช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง”

 

ถ้าพูดถึงเรื่องภาษีทุกคนก็น่าจะเสียภาษีกันทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะรายได้ทั้งปีของคุณก็ต้องเกิน​ 150,000 บาท​กันอยู่แล้ว แล้วภาษีที่ต้องเสียแต่ละปีก็ไม่ใช่น้อยๆเลย ยิ่งถ้าคุณจัดการภาษีไม่เป็นล่ะก็ คุณก็จะเสียภาษีกันบานเลยค่ะ

แล้วคุณรู้ไหมคะ ว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณลดหย่อนภาษี ให้สามารถจ่ายภาษีได้น้อยลง​ ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทำยังไงให้ลดหย่อนภาษีได้ ต้องใช้อะไรในการลดหย่อนภาษีบ้าง

เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาบอกเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง​ และสามารถเซฟเงินของคุณได้มากขึ้น​ ทำให้คุณสามารถนำเงินที่เหลือไปเก็บออม​เพื่อสร้างความมั่งคั่งของคุณได้​ ไปดูกันเลยค่ะ

12 เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลงที่คุณควรรู้

 

1. ประกันสังคม

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทค่ะ

2. เงินบริจาค

เงินบริจาคจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ

  • เงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สามารถนำไปหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากการหักลดหย่อนอื่นๆ
  • เงินบริจาคอื่นๆ ทั่วไป สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากการหักลดหย่อน

3. ดอกเบี้ยเงินกู้

เช่น​ ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน, คอนโด เป็นต้น
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง​ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทและหากเป็นการกู้ร่วมก็สามารถแบ่งดอกเบี้ยเฉลี่ยคนละเท่าๆ กัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ

4. เบี้ยประกันชีวิต

ใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนได้ 2 ประเภท ได้แก่

  • ประกันชีวิตแบบทั่วไป ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
    ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ จะหักเบี้ยประกันได้สูงสุด 10,000 บาท แต่ถ้าคู่สมรสมีรายได้ สามารถหักสูงสุดได้ถึง 100,000 บาท
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าประกันชีวิตของคุณเป็นประเภทไหนและสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ก็สามารถสอบถามจากตัวแทนประกันภัยของคุณได้เลยนะคะ​

5. เบี้ยประกันสุขภาพ

ใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุด​ 15,000​ บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

โดยเบี้ยประกันสุขภาพนั้นหมายถึงกลุ่มต่อไปนี้ค่ะ

  • ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะ​ ทุพพลภาพ และกระดูกแตกหัก
  • ประกันภัยการดูแลระยะยาว
  • ประกันภัยโรคที่ร้ายแรง

6. กองทุนรวมเพื่อการเ