“12​ เคล็ดลับ​ ที่ช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง”

 

ถ้าพูดถึงเรื่องภาษีทุกคนก็น่าจะเสียภาษีกันทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะรายได้ทั้งปีของคุณก็ต้องเกิน​ 150,000 บาท​กันอยู่แล้ว แล้วภาษีที่ต้องเสียแต่ละปีก็ไม่ใช่น้อยๆเลย ยิ่งถ้าคุณจัดการภาษีไม่เป็นล่ะก็ คุณก็จะเสียภาษีกันบานเลยค่ะ

แล้วคุณรู้ไหมคะ ว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณลดหย่อนภาษี ให้สามารถจ่ายภาษีได้น้อยลง​ ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทำยังไงให้ลดหย่อนภาษีได้ ต้องใช้อะไรในการลดหย่อนภาษีบ้าง

เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาบอกเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง​ และสามารถเซฟเงินของคุณได้มากขึ้น​ ทำให้คุณสามารถนำเงินที่เหลือไปเก็บออม​เพื่อสร้างความมั่งคั่งของคุณได้​ ไปดูกันเลยค่ะ

12 เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลงที่คุณควรรู้

 

1. ประกันสังคม

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทค่ะ

2. เงินบริจาค

เงินบริจาคจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ

  • เงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สามารถนำไปหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากการหักลดหย่อนอื่นๆ
  • เงินบริจาคอื่นๆ ทั่วไป สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากการหักลดหย่อน

3. ดอกเบี้ยเงินกู้

เช่น​ ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน, คอนโด เป็นต้น
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง​ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทและหากเป็นการกู้ร่วมก็สามารถแบ่งดอกเบี้ยเฉลี่ยคนละเท่าๆ กัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ

4. เบี้ยประกันชีวิต

ใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนได้ 2 ประเภท ได้แก่

  • ประกันชีวิตแบบทั่วไป ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
    ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ จะหักเบี้ยประกันได้สูงสุด 10,000 บาท แต่ถ้าคู่สมรสมีรายได้ สามารถหักสูงสุดได้ถึง 100,000 บาท
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าประกันชีวิตของคุณเป็นประเภทไหนและสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ก็สามารถสอบถามจากตัวแทนประกันภัยของคุณได้เลยนะคะ​

5. เบี้ยประกันสุขภาพ

ใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุด​ 15,000​ บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

โดยเบี้ยประกันสุขภาพนั้นหมายถึงกลุ่มต่อไปนี้ค่ะ

  • ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะ​ ทุพพลภาพ และกระดูกแตกหัก
  • ประกันภัยการดูแลระยะยาว
  • ประกันภัยโรคที่ร้ายแรง

6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้ออมเงินในระยะยาว​เพื่อใช้ยามเกษียณ สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

7. เงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับเอกชน) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยรวมทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

9. คู่สมรส

ค่าลดหย่อนคู่สมรสจำนวน 60,000 บาท

10. เลี้ยงดูบุตร และการศึกษาบุตร

ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตร นับจากบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นได้ทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม
โดยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน (สูงสุด 45,000 บาท) โดยบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี
หรือหากเกิน 20 ปี (ในช่วงอายุ 21- 25 ปี) จะต้องศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไปเท่านั้น
และหากบุตรศึกษาต่อในประเทศ (ตั้งแต่อนุบาล – ปริญญาเอก) ก็จะได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท

11. เลี้ยงดูบิดามารดา

ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท
แต่หากเรา หรือคู่สมรสมีบิดา มารดาที่อายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท เราจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท
ในส่วนนี้จะรวมถึงบิดา มารดาของคู่สมรส (ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้)
แต่มีเงื่อนไขว่าบิดา มารดาที่นำไปขอลดหย่อน ต้องออกหนังสือรับรองว่าลูกคนไหนที่เป็นคนเลี้ยงดู เนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะ

12. เบี้ยประกันเพื่อสุขภาพบิดามารดา

ถ้าบิดา มารดามีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และเราซื้อประกันเพื่อสุขภาพให้ท่าน สามารถนำค่าเบี้ยประกันเพื่อสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 15,000 บาทเลยค่ะ

และนี่หล่ะค่ะ 12​ เคล็ดลับ​ที่ช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง และทำให้คุณเซฟเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นด้วย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วรีบตรวจเช็คเลยว่าคุณมีอะไรบ้างที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้

ติดตามเรื่องราวดีๆ กับการวางแผนการเงินของคุณ

ได้ที่นี่ >> http://moneyseries.net/
 
#moneyseries

“เรียนรู้ซีรี่ย์การเงินดีๆ กับ MONEY SERIES” ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ข้างๆ ถ้ามือมันว่างๆกดให้กำลังใจกันบ้างนะค๊าาาา^^

แชร์ให้เพื่อนๆ อ่านเลย!!!